Rozwiązywanie problemów

Link nie działa? Mail nie doszedł? Jeśli nie wiesz, co się dzieje z Twoją umową lub zleceniem, sprawdź nasze podpowiedzi.

28 artykułów w tym zbiorze
Autor: Useme
Umowy

Dostałem/am maila, że Zleceniodawca opłacił umowę, a nie mam przelewu

Dlaczego jeszcze nie dostałem przelewu od Useme? Kiedy wypłacicie mi wynagrodzenie?
Autor: Useme
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zlecenie było wykonane na sprzęcie Zleceniodawcy i nie mam do niego dostępu

Praca była wykonywana na sprzęcie Zleceniodawcy, czy muszę ją wgrać do serwisu?
Autor: Useme
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Umowa obejmowała przekazanie praw autorskich, a ja nie dostałem/am maila z protokołem

Dlaczego nie dostałem/am maila z protokołem przekazania praw autorskich?
Autor: Useme
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Nie dostałem/am pro formy

Nie doszedł do mnie mail z pro formą. Dlaczego nie przyszła do mnie pro forma? Gdzie mogę pobrać pro formę?
Autor: Useme
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Nie dostałem/am faktury VAT

Nie doszedł do mnie mail z fakturą VAT. Dlaczego nie przyszła do mnie faktura VAT? Gdzie mogę pobrać fakturę VAT?
Autor: Useme
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Minął termin płatności pro formy

Przegapiłem/am termin płatności pro formy i umowa ma status "wygasła" lub "zerwana przez Zleceniodawcę".
Autor: Useme
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Minął termin dostarczenia pracy

Przegapiłem/am termin płatności pro formy i umowa ma status "zerwana przez Wykonawcę"
Autor: Useme
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wystawiłem/am fakturę bez firmy i dołączyłem/am dzieło, ale Zleceniodawca nie opłacił pro formy

Zleceniodawca nie opłacił umowy w Useme za już ukończoną pracę
Autor: Useme
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Moja umowa została zamknięta, dlaczego?

Moja umowa została zamknięta decyzją administratora
Autor: Useme
Zaktualizowano ponad tydzień temu